Spoločnosť Segametal Engineering s.r.o., sa zaoberá obchodnou činnosťou v oblasti dodávok kompletných potrubných systémov vrátane armatúr, pre chemický, petrochemický, energetický a hutnícky priemysel, ako aj komunálne investičné stavby. Pre strojársku výrobu dodáva kompletný sortiment spojovacieho materiálu pre tlakové zariadenia, ako aj sortiment ( valcovaný profilový materiál, plechy, výkovky a výlisky). Pre operatívne potreby odberateľov, spoločnosť udržiava na hladinovo riadených zásobách vybraný sortiment spojovacieho materiálu a potrubných komponentov. Spoločnosť obchodne spolupracuje s výrobcami v celej Európe. Cieľom spoločnosti je uspokojiť zákazníkov t. j. v požadovanom čase dodať v garantovanej kvalite požadovaný tovar. Materiálové dodávky spoločnosti sú dokladované atestami výrobcov.

Partneri:


domov | o nás | divízie | referencie | kontakty

© 2014 Segametal Engineering s.r.o.