Spoločnosť Segametal Engineering pôsobí na komoditnom trhu vo sfére obchodu, v rámci divízie predaja hutného materiálu pre energetický, petrochemický, plynárenský, strojársky a chemický priemysel; stavebno-projekčnej divízie zaoberajúcej sa návrhom a realizáciou interiéru a komplexných stavieb; divíziou predaja plynu a ropných produktov a divíziou predaja strojov a strojného vybavenia.

História spoločnosti sa datuje začiatkom roku 1991, podnikateľskými aktivitami p. Petra NACHTMANNA, neskôr p. Jany NACHTMANNOVEJ kedy postupným transformovaním vznikla v roku 1995 spoločnosť SEGAMETAL s.r.o., ktorá sa neskôr transformovala na spoločnosť SEGAMETAL SLOVAKIA, a.s.. Po jej rozdelení v roku 2006 vznikla terajšia spoločnosť Segametal Engineering, s.r.o.

Spoločnosť má za sebou širokú škálu realizácií, dodávok pre obchodné spoločnosti, konečného spotrebiteľa, ale aj montážnych spoločností. Postupom času sa v roku 2005 rozšírili obchodné aktivity vznikom divízie zaoberajúcej sa činnosťou: stavebno-projekčnou, realitnou, návrhom a realizáciou interiéru. Divízia sa špecifikuje na atypickú formu riešenia projekčných a následne realizáciu stavieb, interiéru a exteriéru s komplexnou dodávkou na kľúč. V roku 2013 spoločnosť Segametal Engineering rozšírila svoje pôsobenie o divíziu predaja plynu a ropných produktov, neskôr o divíziu predaja strojov a strojného vybavenia.

Partneri:


domov | o nás | divízie | referencie | kontakty

© 2014 Segametal Engineering s.r.o.